Cenník produktov

Cenník je rozdelený na nasledovné kategórie.

  • ETICS – Zatepľovacie systémy a fasády
  • Hydroizolácie, lepenie, škárovanie
  • Podlahy, oprava betónov, kotvenie
  • Štukové a jadrové omietky, murovacie malty a tmely
  • Sanácia muriva, hydroizolácia spodnej stavby
  • Nátery, lazúry

Stiahnite si ho celý vo formáte PDF.