ETICS – ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY / FASÁDY

 

● Lepiace a stierkovacie tmely na zatepľovacie systémy
● Fasádne penetračné nátery akrylátové, silikátové, silikónové
● Minerálne tenkovrstvové omietky
● Akrylátové tenkovrstvové omietky
● Silikátové tenkovrstvové omietky
● Silikón-silikátové tenkovrstvové omietky
● Silikónové tenkovrstvové omietky
● Mozaikové tenkovrstvové omietky
● Fasádne nátery
● Ochrana a renovácia fasád

HYDROIZOLÁCIE / LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY
ŠKÁROVACIE HMOTY

 
HYDROIZOLÁCIE / LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY / ŠKÁROVACIE HMOTY

● Penetračné nátery pod obklady a dlažby
● Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov
● Systémové riešenia – komplexné opravy kúpeľní a balkónových konštrukcií
● Lepidlá na obklady a dlažby
● Lepidlá a škárovacie hmoty na obklady a dlažby
● Škárovacie hmoty na obklady a dlažby
● Elastické škárovacie hmoty
● Lepidlá na prírodný kameň
● Škárovacie hmoty a tesniace tmely na prírodný kameň
● Záhradný program

PODLAHY / OPRAVA BETÓNOV / KOTVENIE

 
PODLAHY / OPRAVA BETÓNOV / KOTVENIE

● Betónové potery
● Rýchlotuhnúce betónové potery
● Samonivelizačné hmoty
● Doplnky
● Oprava betónov
● Montážne a kotviace materiály

ŠTUKOVÉ A JADROVÉ OMIETKY / MUROVACIE MALTY A TMELY

 
ŠTUKOVÉ A JADROVÉ OMIETKY / MUROVACIE MALTY A TMELY

● Murovacie malty a tmely
● Jadrové a jednovrstvové omietky
● Štukové omietky

SANÁCIA MURIVA / HYROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

 
SANÁCIA MURIVA / HYROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

● Sanačný systém PCI Saniment®
● Injektáže proti vlhkosti
● Hydroizolácia spodnej stavby

NÁTERY / LAZÚRY

 

NÁTERY / LAZÚRY● Interiérové nátery
● Lazúry a laky na drevo
● Nátery na drevo, kov a betón